ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ប្រកាសចាត់ការ ប្រតិបត្តិករផ្ដល់សេវាទូរសព្ទចល័តដែលលក់ស៊ីមកាត ដោយមិនទទួលយកឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ របស់អ្នកប្រើប្រាស់

0
66

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here