លុយ ៩ពាន់លានដុល្លារ ត្រូវបាន ADB ត្រៀមទុកជួយប្រទេសសមាជិក រួមទាំងកម្ពុជា អាចទទួល និងចែកចាយវ៉ាក់សំាងកូវីដ១៩

0
14

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានចាប់ប្រតិបត្តិគំនិតផ្តួចផ្តើមគាំទ្រ វ៉ាក់សាំងចំនួន ៩ពាន់លានដុល្លារ ដែលជាអន្តរាគមន៍ គាំទ្រការទទួលបានវ៉ាក់សាំង នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (Asia Pacific Vaccine Access Facility ឬ ហៅកាត់ថា APVAX) ដោយផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយសមធម៌ ដល់សមាជិក  ជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួន (ដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ) ខណៈដែលពួកគេ កំពុងចាប់ផ្តើមទិញ និងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ ដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព។

ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី លោក Masatsugu Asakawa បានថ្លែងថា «នៅពេលសមាជិកជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍របស់ ADB ត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងជូន ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន ប្រទេសទាំងនោះត្រូវការហិរញ្ញប្បទាន ដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំង ក៏ដូចជាផែនការ និងចំណេះដឹង សមស្រប ដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង ដោយសុវត្ថិភាព។ APVAX នឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយសមាជិកជាប្រទេស កំពុងអភិវឌ្ឍរបស់យើង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ ជំនះការរាតត្បាត និងផ្តោតលើការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ច»។

ករណីវិជ្ជមានជាង១៤.៣លាន ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង ២០០,០០០នាក់។ នៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាត នៅតែបន្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍  នៅអាស៊ី ត្រូវបានព្យាករថា នឹងធ្លាក់ចុះ០.៤% នៅឆ្នាំ ២០២០ ដែលជាការធ្លាក់ចុះ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបលើកដំបូង នៅក្នុងតំបន់ ចាប់តាំងពីដើមទសវត្ស ១៩៦០ មក។

ការលើកកម្ពស់ការទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព សមភាព និងមានប្រសិទ្ធិភាពគឺជាអាទិភាពកំពូល សម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ កម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង អាចផ្តាច់ដំណើរការចម្លងមេរោគនេះ ជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិត និងកាត់បន្ថយផល ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើសេដ្ឋកិច្ច ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺរាតត្បាតនេះ តាមរយៈការស្តារទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើការ ការធ្វើដំណើរ និងទំនាក់ទំនងសង្គមដោយសុវត្ថិភាព។

APVAX ផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌនិងធនធានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ សម្រាប់គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍ ការទទួល បានថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅអាស៊ីដោយប្រើសមាសធាតុផ្សំពីរ។ ធាតុផ្សំផ្នែកឆ្លើយតបរហ័ស នឹងផ្តល់ការគាំទ្រទាន់ ពេលវេលា សម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវ៉ាក់សាំងសំខាន់ៗ លទ្ធកម្មវ៉ាក់សាំង និង ការដឹកជញ្ជូន វ៉ាក់សាំង ពីកន្លែងលក់ ទៅសមាជិកជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍របស់ ADB។

ធាតុផ្សំផ្នែកវិនិយោគគម្រោង នឹងគាំទ្រដល់ការវិនិយោគ នៅក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់ការចែកចាយ ដឹកជញ្ជូន និងគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងដោយជោគជ័យ រួមជាមួយនឹងការ វិនិយោគពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការកសាង សមត្ថភាព ការផ្សព្វផ្សាយតាមសហគមន៍ និងការឃ្លាំមើល។ នេះអាចរួមបញ្ចូលផ្នែកនានា ដូចជា សង្វាក់នៃការផ្ទុក និងការដឹកជញ្ជូន ក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រជាក់ យានយន្ត ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចែកចាយ កន្លែងកែច្នៃ និងការវិនិយោគលើរូបវន្តផ្សេងទៀត។ ធាតុផ្សំនេះ ក៏អាចត្រូវបានប្រើ ដើម្បីអភិវឌ្ឍ ឬពង្រីក សមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំង ដោយសមាជិកជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរ។

ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី សម្រាប់វ៉ាក់សាំងនេះ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន ដោយមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀត រួមមាន ក្រុមធនាគារ ពិភពលោក អង្គការ      សុខភាពពិភពលោក (WHO) កម្មវិធីសម្របសម្រួលការទទួលបានជាសកលនូវ វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ (COVID-19 Vaccines Global Access Facility ឬហៅកាត់ថា COVAX) GAVI ក៏ដូចជា ដៃគូទ្វេភាគី និងពហុភាគីដទៃទៀត។

APVAX លើកកម្ពស់វ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព ហើយដែលនឹងត្រូវទទួលបានដោយស្មើភាព។ សម្រាប់វ៉ាក់សាំង ដើម្បីទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ត្រូវបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយ ក្នុងចំណោមបី។ វាត្រូវតែធ្វើលទ្ធកម្មតាមរយៈ COVAX ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការ សុខភាព ពិភពលោក (WHO) ឬត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិដោយអាជ្ញាធរបញ្ញត្តិករតឹងរ៉ឹង (Stringent Regulatory Authority) មួយ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបន្ថែមរួមមាន ការវាយតំលៃតម្រូវការវ៉ាក់សាំង ផែនការបែងចែក វ៉ាក់សាំងដោយសមាជិកដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងយន្តការសម្រាប់ការសម្របសម្រួល ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងចំណោមដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ជួយធានាថាការគាំទ្រវ៉ាក់សាំងក្រោម APVAX អាចត្រូវ បានអនុវត្តដោយស្មើភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាព។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ក៏កំពុងផ្តល់ជូននូវមធ្យោបាយ នាំចូលវ៉ាក់សាំងដែលមានតម្លៃ៥០០លានដុល្លារ ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង របស់សមាជិកជាប្រទេស កំពុងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួន ដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំង ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព ក៏ដូចជាបរិក្ខារដែលគាំទ្រដល់ការចែកចាយ និងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ មធ្យោបាយនេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម និងសង្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។

ការធានាខ្ពស់ ដែលកើតមានតាមរយៈយន្តការនាំចូលវ៉ាក់សាំង នៃកម្មវិធីនេះ នឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការទូទាត់ និងជួយសម្រួលដល់ការនាំចូលទំនិញទាំងនោះ។ សកម្មភាពនេះ នឹងប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីទទួលសិទ្ធិវ៉ាក់សាំងដូចគ្នានឹង COVAX។ សហហិរញ្ញប្បទាន ជាមួយដៃគូក្នុងវិស័យឯកជន អាចបណ្តាលឲ្យយន្តការ នាំចូល  មានការគាំទ្រសម្រាប់វ៉ាក់សាំង និងការ នាំចូលដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ១ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here