ក្រសួងសាធារណការ ប្រកាសផ្អាកដំណើរការ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា បណ្តោះអាសន្នរយៈពេល ៣ថ្ងៃ ដើម្បីរៀបចំប្តូរទីតាំង

0
8

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសាធារការ និងដឹកជញ្ជូន នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះបាន ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការផ្អាកដំណើរការ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបណ្តោះអាសន្នរយ:ពេល ៣ថ្ងៃ ដើម្បីរៀបចំប្តូរទីតាំង។

ខាងក្រោមនេះជា សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការ៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here