ក្រសួងប្រកាស រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៥៨៨នាក់ថ្មី ជាសះស្បើយ៧៤២នាក់ និងស្លាប់១៧នាក់

0
10

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១២នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកួវីដ១៩ ចំនួន៥៨៨នាក់ថ្មី ខណៈមានករណីជាសះស្បើយ៧៤២នាក់ និងស្លាប់១៧នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុចំនួន៨៥.៤៤៨នាក់ ក្នុងនោះបានព្យាបាលជាសះស្បើយ៨០.៣៩៦នាក់ និងស្លាប់១.៦៨៣នាក់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here