កីឡាករបទេស ៤រូបលែងក្លាយជា​កីឡាកររបស់ក្លិបន​គ​រ​បា​ល​​ជា​តិ

0
10

ភ្នំពេញ៖ កីឡាករបរទេសចំនួន ៤រូបរបស់ក្លិប ​បាល់​ទា​ត់​ន​គ​រ​បា​ល​​ជា​តិ បានបញ្ចប់កិច្ចសន្យា ដោយមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមលេង​ជាមួយក្លិបផ្សេងៗទៀត​។​

យោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្លិបបាល់ទាត់ខាងលើដែលបានបង្ហោះនៅរសៀលថ្ងៃទី​៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០ ឲ្យដឹងថា ផ្លូ​វ​កា​រ​ ​!​
​ក្លិ​បបា​ល់​ទា​ត់​ន​គ​រ​បា​លជា​តិ​បា​ន​ប​ញ្ច​ប់​កិច្ច​ស​ន្យា​ជា​មួ​យកី​ឡា​ក​រ​ប​រទេ​ស​ ​៤​រូ​ប​ ​៖​
– Masaki Tomohiro
– Degule Momoh
– Orobosa Okaro
– Okaro Matthew Osa ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here