លោកពេជ្រ ស្រស់! នៅក្នុងព្យុះ COVID-19 គ្រប់ភាគីពុំគួរស្តីបន្ទោសនិងទម្លាក់កំហុសឲ្យភាគីណាមួយឡើយ

0
20

ភ្នំពេញ÷ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា លោក ពេជ្រ ស្រស់ បានលើកឡើងថា នៅក្នុងព្យុះ COVID-19 គ្រប់ភាគីពុំគួរស្តីបន្ទោសនិងទម្លាក់កំហុសឲ្យភាគីណាមួយឡើយ ។

លោក ពេជ្រ ស្រស់ បានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក នាថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះថា ” នៅក្នុងព្យុះ COVID-19 នេះ គ្រប់ភាគីពុំគួរស្តីបន្ទោសនិងទម្លាក់កំហុសឲ្យភាគីណាមួយឡើយ ប៉ុន្តែត្រូវរួមគ្នាគិត រួមគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយ និងរួមគ្នាទប់ស្កាត់ឲ្យស្រុះគ្នាទើបខ្មែរគ្រប់ភាគីអាចយកឈ្នះមេរោគចង្រៃCOVID-19 នេះ។ សូមបងប្អូនខ្មែរជួបតែសេចក្តីសុខ” ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here