ផ្អាកអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ ជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងស្រុកកោះធំ

0
8

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលស្រុកស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី១៧មីនានេះបាន សម្រេចឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ដើម្បីជៀសវាងការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here