ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង កូវីដ១៩ក្នុងសហគមន៍ ៣៧នាក់ទៀត និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ១៩នាក់

0
7

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសឲ្យដឹងថា ក្រសួងបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ក្នុងសហគមន៍ចំនួន ៣៧នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៩នាក់។

សូមរំលឹកថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៩ មីនានេះ នៅកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១៥៧៨នាក់ ក្នុងព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៩១៧នាក់ អ្នកកំពុងព្យាបាលចំនួន ៦៥៨នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here