អាជ្ញាធរ​ផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មសេវាអុីនធើណេត វិស័យព័ត៌មាន (អាជីវកម្មអុីនធើណេតកាហ្វេ) ទូទាំង​រាជធានីភ្នំពេញ

0
3

ភ្នំពេញ​៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី​២០​មីនា​នេះបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការសម្រេចផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មសេវាអុីនធើណេត វិស័យព័ត៌មាន (អាជីវកម្មអុីនធើណេតកាហ្វេ) នៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញជាបណ្ដោះអាសន្ន។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here