ផ្អាកគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន ក្នុងក្រុងសៀមរាប ក្រោយរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩

0
15

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសម្រេចផ្អាកការសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋ និងឯកជន ក្នុងក្រុងសៀមរាប រយៈពេលពីរសប្តាហ៍ក្រោយពេលរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានរកឃើញអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់ទៀត។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here