រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ៧៣នាក់បន្ថែមទៀត

0
7

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ៧៣នាក់បន្ថែមទៀត
ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៧១នាក់និងអ្នកដំណើរពីបរទេស២នាក់ ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន១៧នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជាមានដូចតទៅ៖
– អ្នកឆ្លងសរុប= ១៧៥៣ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ៩៦៧ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៧៨១ នាក់
– អ្នកស្លាប់= ០៣ នាក់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here