កម្ពុជាមានសត្វទន្សោងតិចជាង ១.៥០០ ក្បាលខណ: នៅលើពិភពលោកនៅសល់ប្រមាណ ៤០០០ក្បាល

0
3

ភ្នំពេញ÷ សត្វទន្សោងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន ទំនងជាមានតិចជាង ១.៥០០ក្បាលខណ: នៅលើពិភពលោកនៅសល់ប្រមាណ ៤០០០ក្បាល។

យោងតាមក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថា
“សត្វទន្សោង ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទជិតពូជនៅលើពិភពលោក។ ចំនួនសត្វទន្សោងបានថយចុះយ៉ាងច្រើនក្នុងរយ:ពេលពីរបីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ដោយសារការបាត់បង់ទីជម្រកនិងការបរបាញ់យកសាច់និងស្នែង។ យោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការ IUCN ចំនួនសត្វទន្សោងត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថានៅសល់ប្រមាណ ៤០០០ក្បាល នៅលើពិភពលោក។ សត្វទន្សោងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន ទំនងជាមានតិចជាង ១.៥០០ក្បាល”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here