ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសផ្លូវការអំពីករណីស្លាប់២នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ នៅថ្ងៃនេះ

0
4

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការអំពីករណីស្លាប់ អ្នកជំងឺ២នាក់ នៅថ្ងៃនេះ ដោយសារការវាយប្រហារនៃមេរោគកូវីដ១៩។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here