រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ៨៦នាក់ទៀតក្នុងសហគមន៍ ភាគច្រើននៅខេត្តព្រះសីហនុ 

0
6

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី២៨ មីនានេះបានប្រកាសពីការរកឃើញរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ៨៦នាក់ទៀតក្នុងសហគមន៍និងជាសះស្បើយ ៣៤នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅកម្ពុជាមាន អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩សរុប ២២៣៣ នាក់,អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦៦ នាក់, អ្នកកំពុងព្យាបាល ១០៥៤ នាក់និង អ្នកស្លាប់១០ នាក់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here