ការបើកប្រាក់ខែ ឲ្យនាយទាហាន ត្រូវប្រើប៊ិកផ្សេងគ្នាសម្រាប់ ចុះហត្ថលេខា ដើម្បីការពារចម្លងកូវីដ១៩

0
7

ភ្នំពេញ៖ អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ បានស្នើនាយការិយាល័យ ហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ស្ថាប័នជំនាញ ចំណុះផ្ទាល់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ឲ្យប្រើប្រាស់ប៊ិកផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងការចុះហត្ថលេខា ពេលបើកប្រាក់បៀវត្ស ឲ្យនាយទាហាន ដោយពុំអនុញ្ញាត ឲ្យប្រើប៊ិករួមគ្នាទេ ជៀសវាងការ ចម្លងជំងឺកូវីដ១៩៕

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់ អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here