រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ៣៤នាក់ទៀត

0
3

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៣៤នាក់ទៀត។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here