ក្រសួងសុខាភិបាល កំណត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមួយទៀត ជាភូមិសាស្ដ្រត្រូវអនុវត្តកាត្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព

0
9

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការសម្រេចកំណត់យកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ថែមមួយទៀត ជាភូមិសាស្ដ្រត្រូវអនុវត្តកាត្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here