គ្រាន់តែ​លឺ​ថា​ត្រូវការ​ជំនួយ​!! លោក​ជំទាវ អ៊ូ ធីតា​ពៅ គួ​ច​ចំរើន ចេញ​មក​ជួយ​ភ្លាម

0
73
គ្រាន់តែ​លឺ​ថា​ត្រូវការ​ជំនួយ​!! លោក​ជំទាវ អ៊ូ ធីតា​ពៅ គួ​ច​ចំរើន ចេញ​មក​ជួយ​ភ្លាម

ព្រះសីហនុ​៖ បន្ទាប់ពី​មានការ​ចែកចាយ​បន្តគ្នា​នៅ​រូបភាព​ នឹង​សារ​របស់​អ៊ុំ​ប្រុស​ពិការ​ម្នាក់​ ដែល​បាន​ប្រកាស​រក​លោក​ ជំទាវ​ អ៊ូ​ ធីតា​ពៅ​ គួច​ចំរើន​ អោយ​ជួយ​គាត់​ផង​ ពីព្រោះ​តែ​ ភាព​ពិការ​ ក៏ដូចជា​មាន​ភាព​ខ្វះខាត​។

ស្រាប់តែ​ពេលនេះ​លោកជំទាវ​ ក៏បាន​ដឹងរឿង​ ហើយ​បាន​រក​ លោក​អ៊ុំ​វិញ​ផង​ដែរ​។ ក្នុង​នោះ​លោកជំទាវ​បាន​សរសេរ​នៅក្នុង​ បណ្តាញ​សង្គម​របស់​ខ្លួន​ថា​ “សូម​បងប្អូន​ដែល​ស្គាល់​លោកពូ​ ជួយ​ទំនាក់ទំនង​មក​ខ្ញុំ​ផង​ ខ្ញុំ​ចង់​ជួយ​ផ្តល់​ជើង​សិប្ប​និមិត្ត​ជូន​គាត់​”៕

គ្រាន់តែ​លឺ​ថា​ត្រូវការ​ជំនួយ​!! លោក​ជំទាវ អ៊ូ ធីតា​ពៅ គួ​ច​ចំរើន ចេញ​មក​ជួយ​ភ្លាម គ្រាន់តែ​លឺ​ថា​ត្រូវការ​ជំនួយ​!! លោក​ជំទាវ អ៊ូ ធីតា​ពៅ គួ​ច​ចំរើន ចេញ​មក​ជួយ​ភ្លាម គ្រាន់តែ​លឺ​ថា​ត្រូវការ​ជំនួយ​!! លោក​ជំទាវ អ៊ូ ធីតា​ពៅ គួ​ច​ចំរើន ចេញ​មក​ជួយ​ភ្លាម គ្រាន់តែ​លឺ​ថា​ត្រូវការ​ជំនួយ​!! លោក​ជំទាវ អ៊ូ ធីតា​ពៅ គួ​ច​ចំរើន ចេញ​មក​ជួយ​ភ្លាម

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here