ពីថ្ងៃ១-១៥ មិថុនា សាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៣៨០០រៀល ខណៈម៉ាស៊ូតតម្លៃ ៣៤៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ

0
7

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធន:នៅតាមស្ថានីយ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៣៨០០រៀល ក្នុង១លីត្រ ខណ:ប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ ៣៤៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here