ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី១១ មិថុនានេះ

0
3

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here