ភូមិសាស្ត្រក្នុងក្រុងបានលុង នៃខេត្តរតនគិរី ត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់លឿងទុំ និងតំបន់លឿង ក្រោយផ្ទុះឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

0
3

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី បានចេញសេចក្ដីសម្រេចកំណត់ ភូមិសាស្ត្រក្រុងបានលុងនៃខេត្តរតនគិរី ដាក់ជាតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿង ក្រោយពីភូមិសាស្ត្រនេះបានផ្ទុះឡើងនូវករណីឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីសម្រេចរបស់ រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here