សំរាមរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដែលសម្រាកព្យាបាលនៅផ្ទះ ត្រូវទុកដាច់ដោយឡែកលើសពី៧២ម៉ោងទើប…

0
4

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានជូនដំណឹងស្ដីពីការទុកដាក់សំរាមរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ កម្រិតស្រាល ដែលសម្រាកព្យាបាលថែទាំនៅតាមផ្ទះ ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងទៅកាន់អ្នកដទៃ។

តាមរយ:សេចក្ដីជូនដំណឹងនោះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

ទី១៖ ត្រូវទុកដាក់សំរាមនៅក្នុងស្បោងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងដាច់ដោយឡែកពីសំរាមរបស់អ្នកផ្សេងទៀត

ទី២៖ ត្រូវធ្វើការបាញ់ថ្នាំ ឬអាកុល សម្លាប់មេរោគកូវីដ១៩ នៅលើសំរាមទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅស្បោង ហើយទុកដាក់សំរាមដាច់ដោយឡែកលើសពី៧២ម៉ោង ទើបអាចបញ្ចេញមកខាងក្រៅបាន

ទី៣៖ ត្រូវដាក់សំរាមក្នុងស្បោងពណ៌លឿង ឬសរសេរស្លាកសញ្ញាបញ្ជាក់នៅលើស្បោង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រមូល

ទី៤៖ ត្រូវប្រើប្រាស់ស្បោងសំរាម ដែលមានចំណុះ១៥គីឡូក្រាម ដើម្បីផ្ទុកបរិមាណសំរាមឲ្យបានរយ:ពេល៥ថ្ងៃយ៉ាងតិច ដើម្បីជៀសវាងបញ្ចេញសំរាមរៀងរាល់ថ្ងៃ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here