បង្ការគ្រោះថ្នាក់! នគរបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាច សហការជាមួយកម្លាំងស៊ីម៉ាកចុះយកគ្រាប់សំណល់ពីសង្គ្រាម១៦គ្រាប់ ដែលពលរដ្ឋប្រទះឃើញ

0
7

ភ្នំពេញ៖ កម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានសហការជាមួយកម្លាំងស៊ីម៉ាកCMAC នៅថ្ងៃទី២០ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១ បានចុះគ្រាប់ចាស់ៗចំនួន ១៦គ្រាប់ ដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញនៅស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

គ្រាប់សំណល់បីសង្គ្រាមទាំង១៦គ្រាប់នោះរួមមាន៖ គ្រាប់៨២ម.ម ចំនួន២គ្រាប់, គ្រាប់M៧៩ម.ម ចំនួន៤គ្រាប់, គ្រាប់៦០ម.ម ចំនួន៦គ្រាប់, គ្រាប់១០៥ម.ម ចំនួន១គ្រាប់ និងគ្រាប់១០៧ម.ម ចំនួន៣គ្រាប់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here