ក្នុងខែសីហា និងកញ្ញា កម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងសុីណូវ៉ាក់៥លានដូសទៀត សម្រាប់ចាក់ជូនកុមារនិងយុវវ័យ ចាប់ពីអាយុ ១២-១៧ឆ្នាំ

0
10

ភ្នំពេញ÷ ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងពិធីប្រគល់ ទទួល វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល លោកស្រីយក់ សម្បត្តិ បានបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងសីហា និង ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ខាងមុខ កម្ពុជានឹងទទួលវ៉ាក់សាំងសុីណូវ៉ាក់ចំនួន ៥លានដូសបន្ថែមទៀត ក្នុងនោះខែ សីហា មកដល់ចំនួន ៣លានដូស និង ខែកញ្ញា មកដល់ចំនួន ២លានដូស។ នេះបើយោងតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា។

លោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថា ក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងទាំង ៥លានដូសនេះ គឺសម្រាប់ចាក់ជូនកុមារ និងយុវវ័យ ចាប់ពីអាយុ ១២ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ និងសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ឡើងទៅផងដែរ។

លោកស្រីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា ចំពោះកាលបរិច្ឆេទការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារ និងយុវវ័យ ចាប់ពីអាយុ ១២ ឆ្នាំ ដល់ ១៧ ឆ្នាំ គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស កំពុងរៀបចំផែនការលម្អិតរួចហើយ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here