កូវីដ១៩៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី៥៨៨នាក់ ជាសះស្បើយ៦២៤នាក់ និងស្លាប់១៩នាក់

0
10

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណី រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកួវីដ១៩ ចំនួន៥៨៨នាក់ថ្មី ខណៈមានករណីជាសះស្បើយ ៦២៤នាក់ និងស្លាប់១៩ នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុចចំនួន៨០.៨១៣នាក់ ក្នុងនោះបានព្យាបាលជាសះស្បើយ៧៤.០៤៥នាក់ និងស្លាប់១.៥២៦នាក់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here