ក្រសួងសុខាភិបាល មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឆ្លងមេរោគបំប្លែងថ្មី Delta ទាំងអស់ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះឡើយ

0
160

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសថា សម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដែលឆ្លងមេរោគបំប្លែងថ្មី Delta នឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការព្យាបាលនៅតាមផ្ទះនោះទេ ហើយតម្រូវឱ្យទៅទទួលការព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ ឬមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩។

ខាងក្រោមជាលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here