ក្រសួងធនធានទឹក បង្ហាញព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក សម្រាប់ថ្ងៃទី១១សីហា​

0
7

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក សម្រាប់ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២១។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here