មនុស្សជាង៤ពាន់នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន និងពិន័យជាប្រាក់២៦លានរៀល ករណីល្មើសបម្រាមគោចរនៅយប់ថ្ងៃទី១១

0
9

ភ្នំពេញ៖ នៅយប់ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ លទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល ចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សល្មើសបម្រាមគោចរជាង៤ពាន់នាក់ និងពិន័យជាប្រាក់២៦លានរៀល ។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់គណ:កម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (គ.អ.ក) បានបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១កាអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន ២,០៥៨ ករណី៖
១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ចំនួន ៤,១៥៤នាក់ (បញ្ជូនទៅតុលាការ) ១៣នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត ចំនួន ៩៩០គ្រឿង និងបិទអាជីវកម្ម ១ទីតាំង
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ២៦,០០០,០០០រៀល៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here