បន្តបិទការទស្សនាប្រាសាទនានា និងផ្អាកលក់សំបុត្រចូលទស្សនានៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ

0
8

ភ្នំពេញ៖ អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងគ្រឹះស្ថានអង្គរនឹងបន្តបិទការទស្សនាប្រាសាទនានា និងផ្អាកការលក់សំបុត្រចូលទស្សនានៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here