ហ្វេសប៊ុកបានបិទគណនីចំនួន៣ពាន់ ទាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជំងឺកូវីដមិនពិត

0
7

ភ្នំពេញ÷ នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាបានឲ្យដឹងថា ចាប់តាំងពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ មានអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានប្រើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងទៅនឹងចំនួនអ្នកជំងឺ និងភាពប៉ះពាល់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង។

សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកបានប្រកាសថា បានបិទគណនីចំនួន ៣០០០ ទាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជំងឺកូវីដ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការភ័ន្តច្រឡំ។ ព័ត៌មានមិនពិតទាំងនោះភាគច្រើនទាក់ទងទៅនឹងថ្នាំវ៉ាក់សាំង ដែលក្រុមជនខិលខូចអះអាងថា អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់។

ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះ ក្រុមហ៊ុនក៏បានបញ្ជាក់ថា រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនបានបិទគណនីចំនួនជាង ១៩០លាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក្ដី ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរិះគន់ថាចំនួនគណនីដែលក្រុមហ៊ុនបានបិទក្នុងត្រីមាសទី២នេះគឺមានចំនួនតិចតួចបំផុត បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនគណនីដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយនោះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here