រកឃើញស្ថានីយ/ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈ ៦ទីតាំង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅតែបន្តលក់មិនគ្រប់លីត្រ

0
7

ភ្នំពេញ៖ នាថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ សាខា ក.ប.ប. រាជធានី ភំ្នពេញ បានចុះប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យ អាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈ តាមបណ្តាស្ថានីយ/ដេប៉ូ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាលទ្ធផលមន្ត្រីជំនាញ បានរកឃើញស្ថានីយ៍/ដេប៉ូចំនួន ៦ទីតាំង ប្រកបអាជីវកម្មមិនសុចរិត និងបានចាត់វិធានការពិន័យអន្តរការណ៍ ស្របតាមច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here