យប់ថ្ងៃទី៣១! ឃាត់ខ្លួនអ្នកល្មើស វិធានការសុខាភិបាល ជាង២០០នាក់ និងពិន័យជាប្រាក់៣០លានរៀល

0
8

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមចេញសេចក្តីជូនដំណឹង របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (គ.អ.ក) បានបញ្ជាក់ថាកាអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន ១៤៦ ករណី ៖

១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ២៥២នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត (រថយន្ត ៥៧គ្រឿង និងម៉ូតូ ៦៤គ្រឿង)
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ៣០,០០០,០០០រៀល។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here