ឃាត់ខ្លួនអ្នកល្មើស វិធានការសុខាភិបាល ជាង៤០០នាក់ និងពិន័យជាប្រាក់ ជិត៣លានរៀល នៅយប់ថ្ងៃទី១ កញ្ញា

0
9

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមចេញសេចក្តីជូនដំណឹង របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (គ.អ.ក) បានបញ្ជាក់ថាកាអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន ២៨១ ករណី៖

១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ៤០៣នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត (រថយន្ត ១០១គ្រឿង និងម៉ូតូ ១៧៤គ្រឿង)
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ២,៨០០,០០០រៀល៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here