មកដឹងពី! ឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋត្រូវយកទៅ ពេលធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅស្នាក់នៅ និងសៀវភៅគ្រួសារ

0
9

ភ្នំពេញ៖ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់ដឹង នៅពេលត្រូវទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ សៀវភៅស្នាក់នៅ និងសៀវភៅគ្រួសារ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here