រាជរដ្ឋាភិបាលលើកពេលប្រមូលពន្ធចំណេញមូលធនបន្ថែម១ឆ្នាំទៀត

0
22

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា បានសម្រេចឯកភាពឲ្យលើកពេល ការប្រមូលពន្ធលើចំណេញមូលធន រយៈពេល១ឆ្នាំទៀត រហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែមករាឆ្នាំ២០២២ ។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ចុះនៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ឱ្យដឹងថា អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានបញ្ជាក់ថា “រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចឲ្យពន្យារពេល កាលបរិច្ឆេទកំណត់ការដាក់ឲ្យអនុវត្តពន្ធ លើចំណេញមូលធន រយៈពេល១ឆ្នាំទៀត រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ ដល់អ្នកជាប់ពន្ធ និងសាធារណជនទាំងអស់ ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ នូវបទប្បញ្ញត្ដិ ស្ដីពីពន្ធលើចំណេញមូលធន ព្រមទាំងជាការត្រៀមខ្លួន ចូលរួមអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធននេះ ឲ្យមានភាពរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២តទៅ”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here