យប់ថ្ងៃទី៥ កញ្ញា! ឃាត់ខ្លួន អ្នកល្មើសវិធានការសុខាភិបាល ៤១នាក់ ក្នុងនោះបញ្ជួនទៅតុលាការម្នាក់

0
7

ភ្នំពេញ៖ យោងតាម សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ កាអនុវត្តវិធានការច្បាប់ មានចំនួន ២៥ ករណី៖
១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ៤១នាក់ (បញ្ជូនទៅតុលាការ) ១នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត (គ្មាន)
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ៨០,៤០០,០០០រៀល។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here