រកឃើញដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ១៦ទីតាំង លក់មិនគ្រប់លីត្រ ក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន៥

0
2

ភ្នំពេញ៖ មន្ត្រីក.ប.ប. បានរកឃើញដេប៉ូប្រេងឥន្ធន:ចំនួន ១៦ទីតាំងផ្សេងទៀត ដែលមិនអនុលោម ទៅតាមច្បាប់ស្ដីពី កិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងចំណោមដេប៉ូប្រេងឥន្ធន:ចំនួន ៣៧ទីតាំង ដែលមន្ត្រីជំនាញបាន ត្រួតពិនិត្យក្នុងខេត្តព្រៃវែង ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តស្វាយរៀង និងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

ក្នុងចំណោមដេប៉ូប្រេងឥន្ធន: មិនអនុលោមទាំង ១៦ទីតាំង មាន៣ទីតាំង ស្ថិតក្នុងស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង ១ទីតាំងស្ថិតក្នុងស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ ៣ទីតាំងនៅស្រុកបាគង ខេត្តសៀមរាប ៤ទីតាំងស្ថិតក្នុងក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង និង៥ទីតាំងទៀត ស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

បន្ទាប់ពីបានរកឃើញភាពមិនអនុលោម មន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការពិន័យអន្តរការណ៍ ទៅលើម្ចាស់ដេប៉ូដែល ប្រព្រឹត្តិល្មើសនឹងច្បាប់ ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here