ថ្ងៃទី១៤ កញ្ញា! ឃាត់ខ្លួនអ្នកល្មើស វិធានការសុខាភិបាលជាង ២០០នាក់ និងពិន័យជាប្រាក់ជិត ២លានរៀល

0
8

ភ្នំពេញ៖ យោងតាម លទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើស នឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ បានឱ្យដឹងថា កាអនុវត្តវិធានការច្បាប់ មានចំនួន ៧៣ ករណី ៖

១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ២៣២នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត (រថយន្ត ៤គ្រឿង និងម៉ូតូ ៤៤គ្រឿង)
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ១,៨០០,០០០រៀល។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here