រកឃើញដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈ ៥ទីតាំង ក្នុងខេត្តសៀមរាប និងឧត្តរមានជ័យ លក់មិនគ្រប់លីត្រ

0
7

ភ្នំពេញ៖ ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ៥ ដែលមិនអនុលោមត្រូវបានមន្ត្រីក.ប.ប. រកឃើញ ក្នុងចំណោមស្ថានីយ ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន ៩ ដែលមន្ត្រីជំនាញបាន ចុះត្រួតពិនិត្យកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

ដេប៉ូដែលមិនអនុលោមទាំងនោះ ត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញធ្វើការពិន័យ អន្តរការណ៍តាមច្បាប់ដែល មានចែងជាធរមាន ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here