កូវីដ១៩នៅកម្ពុជា៖ ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន៦៣៨នាក់ ជាសះស្បើយ៤៧៩នាក់ និងស្លាប់២២នាក់

0
8

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន៦៣៨នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៤៧៩នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន២២នាក់។

សូមរំលឹកថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១០៦,៦១៩នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុប ចំនួន៩៩,១៣៤នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន២,១៧៦នាក់៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here