ជប៉ុន សម្រេចដកកម្ពុជា ចេញពីបញ្ជីប្រទេស ដែលតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក ៣ថ្ងៃ នៅកន្លែងដែលរៀបចំ ដោយប្រធានចត្តាឡីស័ក

0
8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here