សត្វត្រដក់តូច ជាប្រភេទសត្វងាយរងគ្រោះជាសាកល

0
8

ភ្នំពេញ៖ អង្គការWCS Cambodia បានឲ្យដឹងថា សត្វត្រដក់តូច ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីក្រហម របស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះជាសាកល។

តាមរយៈហ្វេសប៊ុក អង្គការWCS បានឲ្យដឹងថាយ៉ាងដូច្នេះថា នាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ សត្វព្រៃនៃអង្គការ WCS បានរកឃើញសម្បុករបស់សត្វត្រដក់តូច (Lesser adjutant)ចំនួនពីរហ្វូង ដែលហ្វូងទី១មានសម្បុកចំនួន ៥សម្បុក និងហ្វូងទី២មាន ២សម្បុក។

ក្រុមការងារបានចាប់ផ្តើមស្វែងរកសម្បុកសត្វត្រដក់តូច កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅ បន្ទាប់ពីក្រុមការពារសម្បុក សហគមន៍បានយាមការពារសម្បុកសត្វត្រយងយក្សមួយសម្បុករហូតដល់កូនញាស់ហើរចេញដោយសុវត្ថិភាពកាលពីពីរបីសប្តាហ៍កន្លងទៅ។ រដូវពងកូនរបស់សត្វត្រដក់តូចចាប់ផ្តើម ពីខែកញ្ញា ដល់ខែវិច្ឆិកា។

សត្វត្រដក់តូច ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះជាសាកល។ បច្ចុប្បន្ន ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៃអង្គការ WCS បានចាត់តាំងក្រុមការពារសម្បុកសហគមន៍ ឱ្យយាមការពារសម្បុកសត្វត្រដក់តូចទាំងអស់ ហើយក្រុមស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃកំពុងស្វែងរកសម្បុកសត្វត្រដក់តូច បន្តទៀតដើម្បីការពារ។

តាមការប៉ាន់ស្មាន ចំនួនសត្វត្រដក់តូចកំពុងតែថយចុះយ៉ាងខ្លាំងបណ្តាលមកពីកត្តាគំរាមកំហែងផ្សេងៗ ជាពិសេសដោយសារមានការលួចប្រមូលយកពងនិងកូនត្រដក់តូចពីហ្វូងរបស់វា ការបាត់បង់ទីជម្រកសម្រាប់ធ្វើ សម្បុកពងកូន ការផ្លាស់ប្តូរនិងការបាត់បង់តំបន់ដីសើម និងការផ្លាស់ប្តូរទៅរកការធ្វើកសិកម្មតាមបែប ប្រពលវប្បកម្ម។

ត្រដក់តូចក៏ទទួលរងការគំរាមកំហែងផងដែរតាមរយៈសកម្មភាពដាក់ថ្នាំបំពុលក្នុងទឹកដើម្បីចាប់ត្រី។ កាលពីរដូវពងកូនឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃបានរកឃើញសម្បុកត្រដក់តូចចំនួន ៤សម្បុក ក៏ប៉ុន្តែពងនៅក្នុងសម្បុកទាំងអស់មិនបានញាស់ទេ ដោយសារតែមានការរំខានពីមនុស្ស។

ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទីជម្រកមួយរបស់សត្វត្រដក់តូចដែលនៅលើពិភពលោកមានចំនួនសរុបប្រហែល ៣.០០០ក្បាល ហើយចំនួននេះកំពុងថយចុះ ទោះបីជាមានវិធានការទប់ស្កាត់មិនឱ្យចំនួននេះថយ ចុះនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្តី៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here