ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៨៦៦នាក់ ជាសះស្បើយ៥០៥នាក់ និងស្លាប់២៦នាក់

0
8

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៨៦៦នាក់ អ្នកជំងឺចំនួន៥០៥នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន២៦នាក់។

សូមរំលឹកថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន១១០,៧៩២នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១០១,៦៩០នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន២,២៨៧នាក់៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here