ក្រសួងបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៩៧៨នាក់ ជាសះស្បើយ៦០៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន១៧នាក់

0
7

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៩៧៨នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៦០៥នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន១៧នាក់។

សូមរំលឹកថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ១១២,៦៥១នាក់ ជាសះស្បើយសរុបចំនួន១០២,៨២៧នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន២,៣១៩នាក់៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here