ថ្ងៃទី៦ តុលា! ឃាត់ខ្លួនអ្នកល្មើស វិធានការសុខាភិបាល ៣៦នាក់ និងពិន័យជាប្រាក់ ជិត១លានរៀល

0
16

ភ្នំពេញ៖ យោងតាម លទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើស នឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បានឱ្យដឹងថា កាអនុវត្តវិធានការច្បាប់ មានចំនួន ៩ករណី ៖

១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ៣៦នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត (គ្មាន)
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ៨០០,០០០រៀល។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here