ថ្ងៃទី៩ តុលា! ឃាត់ខ្លួនអ្នកល្មើស វិធានការសុខាភិបាល ១២នាក់ និងពិន័យជាប្រាក់ ២លានរៀល

0
13

ភ្នំពេញ៖ យោងតាម លទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើស នឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បានឱ្យដឹងថា កាអនុវត្តវិធានការច្បាប់ មានចំនួន ១១ករណី ៖

១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ)​ ១២នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត (គ្មាន)
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ២,០០០,០០០រៀល។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here