ក្រសួងធនធានទឹក បង្ហាញព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក សម្រាប់ថ្ងៃទី១៥តុលា

0
8

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក សម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here