សាលារៀននៅទូទាំងប្រទេស និងបើកដំណើរការឡើងវិញ ចាប់ពីខែវិច្ឆិកាតទៅ

0
16

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ដោយប្រកាសពីការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈ និងឯកជនគ្រប់កម្រិតឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១តទៅ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានី ខេត្តទាំងអស់។

សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here