កូវីដ១៩! រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ចំនួន១៤៨នាក់ ជាសះស្បើយ៣២៧នាក់ និងស្លាប់១១នាក់ ក្នុងនោះអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង៧នាក់

0
8

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២២ ខែតុលានេះបានប្រកាសពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ១៤៨នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៣២៧នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន១១នាក់ (ក្នុងនោះ ៧នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

សូមរំលឹកថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន១១៧,៥០០នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១១២,៣៨៣នាក់ ស្លាប់សរុបចំនួន២,៧១៤នាក់៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here