សូមបង្កើនការប្រយ័ត្ន! កម្ពុជា នឹងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ ខណៈបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន អាចនឹងមានជំនន់ទឹកភ្លៀង

0
6

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here